Maria Lerm, forskare och grundare av PredictMe.

Håkan Gustafsson från Region Östergötland och Oscar Larsson från Sectra.

Karl Lindborg från Seber Medical.

Hur kan AI gynna vården? Den här frågan belystes under en föreläsning vid det årliga evenemanget East Sweden Innovation Week. 

Håkan Gustafsson, AI-koordinator på Region Östergötland, och Oscar Larsson, marknadschef på Sectra, delade insikter om hur AI kan assistera radiologer inom mammografi genom att använda en robot vid dubbelgranskning som kan likvärdiga eller till och med bättre resultat än enbart mänsklig granskning. Studier i Östergötland har visat att arbetsbelastningen skulle kunna minskas med 30 procent, vilket kan avlasta en pressad yrkesgrupp.

Karl Lindborg från Seber Medical var också på plats för att diskutera hur svårläkta sår, som utgör 2-3 procent av de årliga vårdutgifterna i Sverige, kan ge bättre behandling med stöd av AI. För att minska lidandet och effektivisera arbetet presenterades SeeWound, en lösning som med AI kan mäta sårets utveckling och underlätta för vårdpersonal att följa läkningsprocessen. SeeWound ger även indikationer om läkningsprocessens utveckling och möjliggör därmed korrekt behandling.

Maria Lerm, professor inom epigenetik och infektionssjukdomar vid Linköpings universitet samt VD för PredictMe, delade insikter om epigenetik och postcovid-patienter. Inom det regionala och Vinnova-finansierade projektet PULMO följer de 200 covidpatienter för att identifiera DNA-metyleringsbaserade biomarkörer för luftvägssjukdomar. Detta projekt tjänar även som pilotprojekt för datadelning mellan sjukhus och forskning, vilket är grundläggande för framtidens datadrivna hälsovård.

Presentationerna följdes av en panel om AI för precisionshälsa där Maria Lerm återkom tillsammans med Frida Niss, innovationsrådgivare vid LiU Innovation med PhDi neurokemi. Dialogen tog upp potential vinster för patienter, vårdorganisationer och samhälle av att använda AI för precisionshälsa, nytta som skapas redan idag och möjligheter för framsteg inom ytterligare områden. Område- och sektorssöverskridande samarbete var en återkommande framgångsfaktor under hela dagen. 

 

0:13 – intro av Karin Ackerholm, AI Sweden
04:30 – “AI i vården – nytta idag och i framtiden” Håkan Gustafsson, Region Östergötland och Oscar Larsson, Sectra.
46:15 – “Seber Medical: Effektiv behandlingsutvärdering av svårläkta sår med hjälp av AI” Karl Lindborg från Seber Medical
1:15 – “PredictMe: Ai för epigenetik och precisionshälsa”, Maria Lerm, PredictMe
1:44 – Panelsamtal med Maria Lerm och Frida Niss