Sverige ett av världens mest digitaliserade länder och en ledande nation på flera områden inom digitala innovationer. Vi är beroende av fungerande informations- och kommunikationsteknik och effekterna av en cyberattack eller angrepp kan får stora konsekvenser för samhällets funktioner. Cyberförsvar är därför en huvuduppgift som en integrerande del i det militära försvar som ska kunna möta ett angrepp.

På den senaste nätverksträffen för Cyberly gästades vi av Johan Nyström, överstelöjtnant och chef för 2.IT-försvarsförbandet. IT-försvarsförbanden, ITF, har till uppgift att försvara Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp. De arbetar också för att upprätthålla en god IT-säkerhet i myndigheten. Sedan tidigare finns 1.ITF i Enköping och för ett år sedan startade man upp 2.ITF i Linköping, en strategiskt väl vald plats med tanke på det rekryteringsunderlag som finns här och i och med närheten till LiU samt FOI och industrin.

 

Johan berättade att förbandet till största del består av civila experter på olika nivåer och med olika utbildningar. De övar året runt, både nationellt och internationellt och deltar också i ett stort antal tävlingar för att ständigt förbättra sig.

2020 startade Försvarsmakten tillsammans med KTH en cybersoldatutbildning, en grundläggande militär utbildning på ca 10 veckor som sedan fortsätter med 22 veckor teori och praktik som ger 30 högskolepoäng. 60 platser finns per år och utbildningen, som är förlagd i Enköping, är en satsning för att dels kunna rekrytera internt, men även för att allmänt öka säkerhetsmedvetandet i samhället och då specifikt inom IT-säkerhet.

De närmsta fyra åren befinner sig förbandet i en etableringsfas och framöver satsar man hårt på att rekrytera kompetenta medarbetare och man vill vara en attraktiv arbetsgivare som gör skillnad för Sverige. Dessutom vill man gärna bygga relationer och samverka med LiU och företag i och omkring Linköping för att vårt cyberförsvar ska fortsätta vara starkt även i framtiden.