Kan ditt företag arrangera och hålla i en utbildning om vilka krav man som kund bör ställa på säkra digitala system? Cyberly vill erbjuda en introduktionsutbildning om tre timmar kring detta för offentlig sektor (primärt kommunerna) samt mindre och medelstora bolag som behöver höja sin kompetens avseende säkerhet vid anskaffning och uppgradering av digitala system.

Vi tänker oss att utbildningen ska innehålla element som vilka t.ex. principer som bör vara vägledande, vilka regelverk som finns att förhålla sig till och vilka krav man måste respektive bör ställa på digital säkerhet. Utbildningen ska rikta sig till dem som jobbar med upphandlingar/inköp samt verksamhetschefer och kan tänkas ges i två olika tappningar (offentlig sektor/SMF:er) och ska genomföras under september 2023.

Vi kommer att lansera utbildningen den 31 maj så vi behöver din intresseanmälan senast 10 maj för vidare hantering och dialog. Tanken är att den genomförs under en förmiddag (eller två) 08.30-12.00 med 30 min paus. 

Intresseanmälan görs här.