Mer pengar, bredare kompetens och en välbehövlig mångfald bland investerare. Vilken företagare gillar inte det? Men fortfarande, i Sverige 2020, är riskkapitalbranschen starkt mansdominerad.

Vilka investerare som ett snabbväxande företag tar in är en viktig pusselbit för möjligheterna till fortsatt tillväxt. Med en investering kommer engagemang och kompetens som stärker företaget – inte bara ekonomiskt.

För en sundare finansieringskultur

Mot bakgrund av hur många investeringskronor som efterlyses kan det tyckas lite märkligt att halva Sveriges befolkning är så kolossalt underrepresenterade, både på aktiemarknaden i allmänhet och vad gäller riskkapital i synnerhet. När det kommer till totalt ägande av aktier och bolagsandelar står svenska kvinnor för endast fyra procent. Och det är lika illa när vi ser till investeringar i bolag som grundats av kvinnor. 2018 investerades bara en ynka procent i bolag som grundats av enbart kvinnor. Hela 84 procent gick till bolag där grundarna enbart är män. Siffror som talar för sig själva och som uppenbarligen behöver vändas.  

Inom ramen för Swedish Scaleups arrangerade därför Linköping Science Park en två dagars investeringskurs, med och för just kvinnor. Nätverket Asynjor Invest ansvarade för själva utbildningen som primärt syftar till att ”lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet”. Kursen fokuserade på onoterade bolag och riktade sig till såväl nya som erfarna kvinnliga investerare.

Diplomerade affärsgudinnor

En av deltagarna, Camilla Dahlgren, har en lång och bred erfarenhet av investeringar och riskbedömningar. Men inte från scaleupföretag.

-Jag har under många år haft ledande befattningar inom bankväsendet och därefter drivit min egen mäklarfirma. Alltid med ett stort intresse för ekonomiska analyser, för företagande och affärsskapande. Mina erfarenheter kommer dock från mer mogna branscher, jag nappade direkt på idén att få lära mig mer en företagarvärld fylld av mindre bolag med andra typer av behov, säger Camilla.

Malin Stavlind, med många års ledarerfarenhet från roller inom hållbarhet, kommunikation och HR i olika branscher, hade nosat lite på investeringar i onoterade företag redan innan hon gick investeringskursen.

-Det är fantastiskt roligt och inspirerande att möta bolag i den här miljön. Utbildningen gav mig ny kunskap och bekräftade samtidigt hur jag redan tänkt eller agerat, till exempel att det är en bra idé att ta rygg på någon mer erfaren investerare som man delar värderingar med. Jag har ingen önskan om att göra en entreprenörsresa själv, men vill gärna vara med på ett hörn bland alla dessa superduktiga entreprenörer, mycket handlar ju om människorna som driver bolagen, menar Malin.

Makt, frihet och självständighet

Camilla och Malin är helt överens om att det är viktigt att lyfta frågan om kapital kontrollerat av kvinnor och enas kring att det finns många myter att slå hål på. Visst har kvinnor både kunskap och pengar, men beteendemönstret ser annorlunda ut än hos männen. Det är exempelvis inte lika självklart för tjejer att uttrycka att de vill tjäna pengar och bli ekonomiskt oberoende. Hos män finns också ofta en större benägenhet att ta risker. Men att äga innebär ju inte bara ett risktagande utan också en chans att ta ansvar och kunna påverka. Och mångfalden är så viktig, för bolagen som mår bra av olika perspektiv och för jämställdhetsfrågor överlag. Ekonomiskt oberoende är makt, frihet och självständighet – för oss alla, oavsett kön.

Enkelt, roligt och utvecklande

Fler kvinnor behövs – både i finansvärlden och i styrelserummen – och att få en fördjupad förståelse för hur det går till att investera i tillväxtbolag är ett värdefullt steg på vägen. Som investerare finns också naturligtvis en spännande möjlighet att vara med och påverka bolagens fortsatta utveckling. Camilla och Malin betonar att kursen på ett mycket bra sätt visade hur enkelt det kan vara att bli delaktig i en bolagsresa och att den avdramatiserade frågan kring investeringar i stort.

-Det är inte svårt och du måste inte ha obegränsat med pengar för att investera i tillväxtbolag. Det är klart att det finns risker inblandade, men istället för att placera i en högriskfond eller annat som innebär att man faktiskt kan bli av med sina pengar, får man möjlighet att på nära håll följa ett tillväxtbolags utveckling och kan stötta en entreprenör i jakten på företagsdrömmen. Och i bästa fall också tjäna på det, säger Camilla och Malin.

FAKTARUTA:

Investeringskurs för kvinnor: En tvådagars diplomeringsutbildning arrangerad av Linköping Science Park i samarbete med Linköpings kommun, inom ramen för Swedish Scaleups. Programmets syfte är att fylla hålet på marknaden då det är för få kvinnor som investerar idag, samt att öka det upplevda värdet på kvinnligt kapital och investeringskompetens i näringslivet. Kursen fokuserar på investeringar i onoterade bolag. Utbildningen genomförs i enlighet med mål 5.5, FN:s globala mål: ”Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet”.