I den innovativa huben, IoT World finns Prodelox som är en produktutvecklingsbyrå med visionen, kreativa lösningar på världens problem. Prodelox arbetar aktivt med hållbarhet och cirkulär design, där fokus ligger på att öka nyttjandegraden på material samt öka livslängden av produkter. Vi har träffat Robert Armerö, VD och Nicklas Haraldsson, projektledare som berättar om deras insikter kring IoT World och framtidens utmaningar i branschen. – Vi brukar prata om att vi förverkligar idéer på Prodelox, vi bygger väldigt många prototyper och jobbar med utveckling genom att testa och utvärdera. I grunden så rör vi oss genom hela kedjan, från idéer, koncept och prototyper hela vägen fram till produktionsfärdiga produkter, säger Robert.
Robert Armerö, VD på Prodelox
En av de stora utmaningarna i branschen, anser Robert och Nicklas, är att produkter blir mer och mer komplexa. – Nya produkter kräver alltmer multidisciplinära arbetsmetoder. På en grundläggande nivå måste tex elektronik och mekanik fungera tillsammans, produktens design och kommunikation måste fungera med dess omgivning, och sedan tillkommer aspekter som immateriella tillgångar, hållbarhet och miljöpåverkan, berättar Nicklas. Att utveckla nya produkter handlar om att hitta rätt tidigt i processen. Att göra stora förändringar i slutet av utvecklingsarbetet kan bli dyrt, därför är det viktigt att komma så rätt som möjligt redan tidigt i utvecklingsfasen. – I de fall utvecklingsprojekt kräver kompetens som inte finns i vårt företag ser vi till att jobba tillsammans med något av våra kompetenta partnerbolag, vi strävar efter att kunna erbjuda lösningar för allt som rör utveckling av nya produkter, berättar Robert. I IoT World finns flera aktörer och specialistområden som kompletterar varandra. IoT World öppnar upp för samarbeten och utveckling av lösningar i en väldigt kreativ miljö och med synnerligen kompetenta utvecklare. Det är även en plattform där Prodelox kan kommunicera vikten av cirkulär design och som Robert själv uttryckte sig är det ett forum där “vi gör bra saker tillsammans”, helt enkelt. Prodelox menar att de kan bidra med produktutveckling på de fysiska produkterna som ofta finns inom IoT. – Vår affär handlar inte främst om mjukvaruutveckling och applikationer, men väldigt ofta behövs en kapsling eller en sensorenhet innan det går att dra verklig nytta av de möjligheter som kommer med olika IOT-lösningar. Det är där Prodelox kommer in i bilden, vi jobbar med de fysiska delarna, sådant som går att ta på och hålla i, berättar Robert.

Tidigare projekt

Vätskeregestreringen inom vården i Region Östergötland är ett av de projekt inom IoT World där Prodelox deltar. Inom initiativet genomfördes en första workshop i januari 2021. Syftet var att hitta lösningar för att på ett tillförlitligt sätt mäta intagen vätska och näring hos patienter. Prodelox deltog i workshopen tillsammans med andra IoT World-bolag, samt vårdpersonal som kunde berätta om deras insikter. – Det som är fint i den sammanslutningen är att det finns behovsägare med verkliga problem och utmaningar. Det finns också en stor samhällsnytta och att komma till rätta med problemet kan öppna upp för fler vårdplatser och snabbare tillfrisknanden, berättar Robert. Nicklas förklarar vidare att en del av hållbarhetsaspekten också synliggörs i samband med detta. – Det är mycket viktigt att göra rätt saker och att göra saker som gör nytta, så att vi inte bara fyller vår omgivning med ogenomtänkta prylar som riskerar att ta stora resurser i anspråk och användas under en begränsad tid. Hur känner ni att IoT World kan hjälpa er i hållbarhetsfrågan? – Det är en plattform där vi ständig introduceras för intressanta frågeställningar som kan göra samhällsnytta. Den delen är ett verktyg för oss att stärka vårt hållbarhetsarbete, säger Nicklas. Angående framtidsplaner så berättar de att cirkulära designprinciper fortsätter vara i fokus. Robert menar att det är viktigt att fler produktägare börjar tänka tjänst framför produkt och skapa sig ett helhetsperspektiv inom hållbarhet. Detta för att redan i utvecklingsarbetet hitta lösningar för service, reparation och återtillverkning. – Cirkulär design är definitivt ett framtidsområde, att öka nyttjandegraden på material och öka livslängden på produkter är den enda vägen framåt, säger Robert.