Det finns ambitiösa planer för Mjärdevis fastighetsutveckling och identitet. I samverkande kraft ska Castellum, Sankt Kors, CoreM, Mannerström, Link Prop Investment, Akademiska hus, LiU och kommunen driva drömmen om ett levande Mjärdevi som levererar både fritidsnöjen och affärsnytta.

I takt med att Mjärdevi utvecklas som plats ökar förväntan på samverkan mellan fastighetsägarna. Emil Colldin, chef för den kommersiella förvaltningen på Castellum, ser ett värde i att aktörerna arbetar tillsammans mot samma mål, för bättre effektivitet och större genomslag. Sagt och gjort – den som sa’t han va’t – Emil fick under 2022  i uppgift att initiera ett nytt samverkansarbete och sedan hålla ihop styrgruppen.

Något av det första Emil gjorde var att anlita konsulten Anders Granberg som är specialiserad på samverkansprojekt. Anders bidrar med sin expertis för att leda processen mellan fastighetsägarna framåt.

– Fastighetsägarna är tvungna att ta större ansvar för den fysiska platsen och dess attraktionskraft, säger Anders. Mjärdevi är värd att fortsätta utvecklas som en attraktiv plats! Platsen har länge varit en starkt lysande stjärna, men vi kan inte leva på gamla meriter.

I den långtgående planen att skapa nya meriter för Mjärdevi har styrgruppen för samverkansarbetet sjösatt ett utforskande arbete tillsammans med områdets aktörer. Processen som har tre faser, började med att kartlägga nuläget genom ett antal djupintervjuer med fastighetsägare, hyresgäster, företag, Linköping Science Park, och politiker. Aktörerna fick bidra med sina perspektiv på Mjärdevis tillstånd idag och hur de ser på utvecklingen. Sedan genomfördes ett antal workshops där aktörerna samlades för att prata om framtidsplaner, drömmar och perspektiv. Idag har arbetet nått den sista fasen; en verksamhetsplan som börjar operationaliseras.

– Vi ser gärna en förtätning av Mjärdevi, säger Emil, så att företagsområdet vävs samman med de bostads- områden som finns intill. 30 år framåt i tiden ser vi Mjärdevi som en mix av kommersiella fastigheter och bostäder, där det finns service och restauranger.

– Ett levande Mjärdevi, fyller Anders i. Det måste finnas en vits med att åka till jobbet och inte jobba hemifrån, till exempel att kunna göra mina ärenden i närhet till kontoret. Det kan vara att tvätta bilen eller handla matvaror, sådana synpunkter har kommit fram i våra intervjuer.

Emil och Anders är överens om att Mjärdevi har en viktig roll att spela för Linköpings framtid. De beskriver Mjärdevi som Linköpings viktigaste utvecklingsmiljö, med nationell och internationell vikt i och med sin framträdande position som hub för hitech- bolag.

– Mjärdevi är en del av Linköpings DNA, och behöver utvecklas i takt med regionen, säger Anders.

Att utvecklingen ska ske i samverkan är de också rungande överens om. Mjärdevi går en attraktiv och trygg väg till mötes, på ett sätt som inte hade varit möjligt utan samverkanskraften.