Fortnox vs Visma SPCS

1 October, 07:30-09:00

UCS, Teknikringen 4 A, Mjärdevi, Linköping

Välkomna till årets fight!

För första gången någonsin bjuder UCS One Economy in till sällsynt battle mellan systemen Fortnox och Visma SPCS! Vilka är systemens styrkor och svagheter? Hur hanterar du ekonomiflödet i respektive system bäst? Vilket system är mest lämpligt för din verksamhet? Få svar över en frukost.