Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshopserie För Linköping mot en hållbar framtid! – Social hållbarhet

  • 26 September, 00:00

Välkommen till en workshopserie om vår globala värld med ett lokalt perspektiv. Träffarna kommer att omfatta kreativa möten med utgångspunkt från de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Under 2015 beslutade FN:s medlemsstater tillsammans att avskaffa extrem fattig-dom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Allt detta samlades under 17 globala mål och Agenda 2030. Under 2018 antog Linköpings kommun en hållbarhetspolicy där kommunen ställer sig bakom de globala målen.

Nu träffas vi för att gemensamt lära om hur vi kan ta Linköping mot en hållbar framtid. Träffarna består både av kunskapsinhämtning och att dela med sig av sitt perspektiv. De globala målen kommer att vara en röd tråd hela vägen. Träffarna kommer att innehålla föreläsningar och olika workshops – och utgöra en katalysator för nya samarbeten.

Anmäl dig för att garantera din plats – antalet platser är begränsade. Vi bjuder på vegetarisk burgare!