Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop: Trygghetsskapande i en smart stad – vilka möjligheter finns?

  • 25 August, 00:00
  • Showroom, Ebbepark

Anmälan stängd

Linköpings kommunstyrelse har gett i uppdrag att, som trygghetsskapande åtgärd, sätta upp kameror på prioriterade platser i staden, men hur kan vi utifrån teknikens möjligheter skapa maximal trygghet utan att riskera den personliga integriteten. Med anledning av det bjuder vi in till en workshop, där vi vill att ni är med och påverkar det gemensamma arbetet för en tryggare stad, om innovativa lösningar och applikationer baserat på trygghetsskapande teknik. Vad finns det för möjligheter här och nu, och vad är möjligt i ett längre perspektiv? Workshopen är en del i Linköping kommuns arbete med utveckling av den smarta staden.

Medverkar gör behovsägare i Linköpings kommun, teknikleverantörer och experter inom juridik, politik, etik och medborgarperspektiv.