Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webinar – Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

  • 27 September, 00:00
  • Zoom, länk skickas ut till anmälda
Sign up is closed

Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021
En utlysning inom det strategiska innovations-programmet Medtech4Health.

När: 27 September kl:16.00-17.00
Syfte: Att öka möjligheten att lyckas med din ansökan!
Detta webinar riktar sig till Dig som avser att söka samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

VAD: Utlysningen syftar till att stödja projekt med stor potential att bidra till bättre prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

VEM: Aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer.

HUR MYCKET: Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.
Program för att stödja sökande att skriva en framgångsrik ansökan

Program
16.00-16.05 Presentation av Medtech4Health
16.05-16.15 Presentation av utlysning – Åsa Wallin
16.15-16.25 Presentation av erfarenheter från att skriva och driva samverkansprojekt för bättre hälsa – Lasse Jensen
16.25-16.45 Öppen frågestund
16.45-17.00 Presentation av ESMT och vårt erbjudande

East Sweden Medtech är en ny storsatsning som ska koppla ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att skapa nytta för patienterna. Syftet är att driva på arbetet för en jämlik och mer nära vård och bidra till att lösa de utmaningar vården står inför. Det ska ske genom att skapa en central arena för utbyte av idéer mellan hälso- och sjukvård, forskare, innovatörer, entreprenörer och näringsliv. Det långsiktiga målet är att öka antalet innovationer i vården med patienten i fokus.
Medtech4Health för sydöstra sjukvårdsregionen är en del av East Sweden Medtech

 

Kontakter:  

Anna.Fahlgren@eastswedenmedtech.se 

Terese.kallberg@eastswedenmedtech.se 

Peter.hult@eastswedenmedtech.se