Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Visual Sweden Meetup Biometrics

  • 31 May, 00:00

Om möjligheterna att identifiera potentiella terrorister i folkmassor.

Inom polisen och säkerhetsbranschen finns flera problem relaterade till att känna igen och att jämföra ansikten i ett växande bild- och videomaterial. Samtidigt har teknik för maskininlärning (t. ex. ”deep learning”) gjort stora framsteg på senare år, och kan förenkla sådana problem med hjälp av helt eller delvis automatiserade system. I detta seminarium presenteras resultatet av projektet “Deep visual biometrics”, som har finansierats inom Visual Sweden under ledning av företaget Visage Technologies, med deltagande av LiU och FOI, samt behovsägare (Polisen, NFC) som tillhandahåller kunskap om hur tekniken ska kravställas, användas och utvecklas, t ex avseende hänsyn till personlig integritet.

12:00 Mingellunch
13:00 Välkommen, kort om Visual Sweden
13:10 Deep Visual Biometrics, Jörgen Ahlberg, Visage Technologies
13:30 Behovet av biometri, NFC
13:50 Ett globalt perspektiv på biometri och maskininlärning, FOI
14:10 Kaffepaus
14:40 Ethical and legal challenges, Cory Robinson, LiU + NFC
15:00 Tekniska utmaningar och demonstration
15:30 Diskussion och summering
16:00 Slut