Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Visual Sweden Interaktionslabb Deep Imaging

  • 15 June, 00:00

Vi aktiverar nu verksamheten i Interaktionslabb Deep Imaging. Med begreppet “interaktionslabb” avser vi snarare ett arbetssätt än ett fysiskt labb, en arena där organisationer med behov kan möta forskare och utvecklare inom området. Målsättningen är att det därur ska växa fram nya projekt.

Tema för seminarium 1: “Forskning inom deep learning och dess nödvändighet för kommersiell framgång i regionen”

Deep learning har under de senaste fem åren fått enorm uppmärksamhet, inom forskningskretsar såväl som i industrin. Under detta seminarium kommer vi erbjudas en inblick i nuvarande state-of-the-art forskning vad det gäller deep learning applicerat på bild. Inbjudna forskare tillsammans med representanter från industrin kommer också att diskutera hur deep learning förändrar både akademisk forskning och industriella tillämpningar, och betydelsen av lokal akademisk forskning inom deep learning för kommersiell framgång baserad på området.

Inspirerande inledning av Michael Felsberg, professor i datorseende vid LiU.