Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Breakfast meeting

Brottsvisualisering och analys i 3D – Frukost med Polisen

  • 17 May, 08:00-09:30
  • Brigadgatan 4-6 (se karta) eller digitalt
Sign up is closed

Välkomna på ett spännande frukostmöte den 17 maj hos Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) där sektionen för informationsteknik presenterar hur polisen arbetar med visualisering i brottsplatsundersökningar.

Under träffen kommer Håkan Larsson, erfaren it-forensiker, tillsammans med kollegor att visa upp två intressanta projekt som visar potentialen av visualisering i brottsplatsundersökningar. Ni kommer också få en inblick i de verktyg och arbetssätt som används av Håkan och den grupp han tillhör. Det här är ett tillfälle att lära sig mer om hur tekniken kan bidra till att förbättra brottsplatsundersökningar och hur NFC arbetar för att uppnå detta. Vi hoppas att ni kan vara med oss på frukostmötet!

Skanning av sprängning

Efter explosioner eller bränder i hus är det ofta farligt att vistas på platsen, men samtidigt vill polis undersöka platsen så snart som möjligt efter den inträffade händelsen. För att underlätta undersökningar och minska riskerna för polis och räddningstjänst har polismyndigheten utforskat användningen av robothunden Spot, utrustad med sensorer, för att undersöka brottsplatser i ett tidigt skede. I projektet ”Skanning av explosioner” använde man Spot för att undersöka en källare i ett nyligen nedbrunnet hus där temperaturen fortfarande var 150 grader.

Rekonstruktion av ett händelseförlopp

Hur kan rekonstruktioner av brott vara till nytta i utredningar och i domstol? Ett tydligt exempel på detta är fallet med mordet i gångtunnlarna på Linköpings Resecentrum i september 2021. NFC:s Jimmy Berggren och Martin Olsson använder East Sweden Game för att visualisera händelseförloppet och beskriver vilka fördelar dessa verktyg har. De förklarar hur denna rekonstruktion kan bidra till att förstå händelserna bättre och ge mer tillförlitliga uppgifter till utredare och domstol.

 

Agenda:

8.00 Frukost och mingel

8.15 Introduktion Visual Sweden

8.20 Presentationer från NFC

  • Introduktion till NFC och Sektionen för informationsteknik
  • Verktyg och arbetssätt
  • CASE: Skanning av sprängingar
  • CASE: Behov i brottsutredning med avancerad visualisering

9.30 Avslut

 

Hitta hit:

Speakers

Håkan Larsson

IT-forensiker inom sensorteknik

Jimmy Berggren

IT-forensiker inom sensorteknik

Martin Olsson

Gruppchef för Sensorteknik