Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Utbildning i Beställarkompetens

  • 28 May, 00:00

Vilka frågor måste ställas innan ett investeringsbeslut fattas? Vilka krav måste formuleras och på vilka grunder ska leverantören väljas ut? Denna heldagsutbildning lär ut användbara metoder och ger konkreta verktyg

Målgrupp? Du/ni som deltar i processen för investeringsbeslut
Anmälan? Till elin.hultman@skill.se. Ange behov av specialkost vid anmälan.

Robotlyftet är en satsning som består av ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Genom dessa stödinsatser är förhoppningen att fler företag vågar göra investeringar i automationsteknik och robotar. Allt i syfte att ge en ännu starkare och mer konkurrenskraftig svensk industri. Läs gärna mer om projektet på www.tillväxtverket.se