Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

The Climate Change Megagame

  • 9 May, 00:00
  • Campus, Linköping
Sign up is closed

Den 9 maj 2022 arrangeras ett storskaligt spel av Linköpings universitet om omställning till ett hållbart samhälle. Syftet med spelet är att gestalta olika samhällsaktörers möjligheter att bidra till en samhällsomställning och därigenom ge förutsättningar för bättre samtal om hur omställningen bör gå till. Under dagen kommer varje deltagare få gå in i en roll som en samhällsaktör (exempelvis företagare, politiker, forskare) och förhandla med en större grupp andra spelare om hur omställningen till ett hållbart samhälle ska gå till. Bakom spelet står en grupp forskare samt deltagare i kurserna TDDE50/ETE367: ” Megagame-design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat”. Kursdeltagarna har utökat ett existerande storskaligt spel med följande nya aspekter inför den 9 maj:

  • Vi kommer inkludera flera aktörer som har intresse av skogsfrågan och hur påverkar varandra
  • Vi har utökat medias påverkan på samhällets hållbarhetsarbete, samt att ge en tydligare start-karaktär som påverkar dina val i spelet.
  • Naturen kommer ha en egen röst i spelet.

Inför speldagen kommer ni få mer detaljerad information om vad som gäller för att delta i just din specifika roll, och generellt hur spelet kommer att gå till. Spelet inleds med en förklaring av generella mål och mekanismer och en enklare omgång för att illustrera grundläggande funktioner. Under dagen finns det raster inplanerade och vi avslutar med en sammanfattning av intryck och lärdomar av att ha deltagit i spelet. Det beräknas pågå under hela dagen fram till kl 17. Ingen särskild spelvana krävs. Spelet är kostnadsfritt men om man anmäler sig bör man se till att kunna delta då vi utformar spelupplevelsen efter antalet deltagare. Vi räknar med att man kan delta på distans såväl som på plats, men att deltagande på plats är att föredra.

Om ni är intresserade finns det ett anmälningsformulär där ni kan ange era uppgifter så kommer ni en vecka innan speltillfället att få detaljerad information om tillfället inklusive rollbeskrivning. Ni får också gärna höra av er till spelledningen med frågor via Ola Leifler (ola.leifler@liu.se). Inkludera som ämnesrad i ert mejl ”CCM 9 maj 2022”.

Varmt välkomna att delta!

Anmälan stänger 29 april kl 17.00