Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Sustainable Science Park – Network

  • 11 December, 00:00

Kommer du ihåg den där brainstormingen där du kom på det där smarta precis när den var över? Är du kanske en av alla de som emellanåt drabbas av klimatångest men inte riktigt vet vad du ska göra med den? Många idéer trampar liksom runt i samma cirklar och kanske skulle behöva bearbetas lite av andra brilliant minds för att bli enastående.

Att leva och verka lite mer hållbart innebär för många en beteendeförändring. För att inkludera och engagera fler i arbetet med Sustainable science park bjuder vi in till uppstarten av Sustainable Science Park -The Network.

Nätverket kommer främst leva genom den digitala plattformen Ideahunt – en virtuell idélåda. Här finns möjlighet för Mjärdeviverksamma att publicera sina utmaningar i en ”kampanj” på nätet, och antingen låta Ideahunts community komma med förslag, eller själv bjuda in deltagare till kampanjen.

Den första träffen med nätverket kommer ledas av Elia Mörling från Ideahunt. Tillsammans kommer vi bestämma vilka ”kampanjer”/ämnen vi vill highlighta så att vi håller igång diskussionen och utbytet mellan de fysiska träffarna.

FYI! Nätverket är en del i att inkludera fler i arbetet med Science park Mjärdevis Gröna resplan – en handlingsplan inklusive åtgärder för fler hållbara pendlings- och tjänsteresor. Vinsterna är många; friskare personal, mindre behov av parkering och därmed frigörande av asfaltsytor som kan nyttjas till trevligare saker, mindre utsläpp och besparingar. Grön resplan möjliggör för företagsparken att på konkret nivå ansluta till Linköpings kommuns klimatmål- att bli koldioxidneutralt år 2025.

 

Registrera dig gärna på Ideahunt innan workshopen: https://mjardevi.ideahunt.io