Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Samhällsentreprenörskap – det nya normala! Del 1.

  • 30 September, 00:00
  • Digitalt, du får länk ett par dagar innan eventet.
Sign up is closed

Vet du vad du behöver veta? Kan du det du vill kunna? Välkommen till vår digitala serie i fyra delar om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Del 1 – Föreställningar och fakta

Vi reder ut begreppen och ger inspiration för hur man kan bemöta företagen på ett bra sätt. Lyssna till Corinne Uppman Helminen, tf enhetschef Kapitalförsörjning, Tillväxtverket, som står bakom den modell som visar på entreprenörskapets förutsättningar kopplat till organisering. Modellen har använts av oss – och många andra i landet – för att utveckla och förstå begreppet samhällsentreprenörskap.

På plats finns även Margareta Wandel och Heléne Bäckström som kommer att berätta om studierna av företagarna och affärsrådgivarna och Marcin de Kaminski från Civil Rights Defenders.

Föredragshållare:
Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket
Margareta Wandel och Heléne Bäckström, Region Östergötland
Marcin de Kaminski, Civil rights defenders

Dagens panel:
Marcin de Kaminski, Civil rights defenders
Rebecka Hinn, Tillväxtverket
Martin Tollén, politiker Region Östergötland

Dagens värd:
Daniel Collin Holgersson, rådgivare Almi.

Materialet kommer även att läggas ut på webben så att du kan se sändningen i efterhand.