Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webinar

Nya försvars- och säkerhetsfonder – Möjligheter för startups och scaleups 

  • 1 December, 13:00-14:15
  • Digitally
Sign up is closed

Välkommen på en digital informationsträff fokuserad på nya finansieringsmöjligheter för innovativa bolag som vill göra framsteg inom försvars- och cybersäkerhetssektorn.

Träffen ger startups, scaleups och SMF en möjlighet att förstå hur de kan delta, samverka med andra aktörer och dra nytta av de nya möjligheterna. Träffen ger särskild inblick i European Defence Fund (EDF) och NATO Innovation Fund (NIF), två nya fonder som syftar till att förstärka säkerheten och försvarskapaciteten i EU och bland NATO:s medlemsstater. 

Registrera dig här

 

Agenda 

13:00: Introduktion 

  • Översikt av regeringens ambitioner och initiativ inom försvarssektorn med fokus på den strategiska betydelsen av samarbete med startups/scaleups för svensk försvarsutveckling.
  • Talare: Tobias Steen, Departementsråd, Försvarsdepartementet. 

13:10: Presentation av European Defence Fund (EDF) 

  • European Defence Fund, en EU-finansierad fond avsett att stärka Europas försvars- och säkerhetskapacitet. Hur kan innovativa företag delta, samverka med andra aktörer och dra nytta av fonden.
  • Talare: Sofi Nilsson, FMV 

13:30: Möjligheter och verksamheter för försvarssamverkan 

  • Presentation av olika organisationer och verksamheter inom den svenska försvarssektorn: RISE Cyberrange, samt branschorganisationerna SME-D (SME inom försvarsindustrin) och SOFF (Säkerhets och Försvarsföretagen). Här ges en inblick i samverkansmöjligheter och de olika aktörernas roller. 

13:45:  NATO Innovation Fund (NIF) och Diana Inkubatorprogram 

  • Den svenska Natodelegationen presenterar NATO Innovation Fund och Diana Inkubatorprogram, två initiativ som syftar till att stärka teknikinnovation och försvarskapacitet inom NATO:s medlemsstater. 
  • Talare: Julia Wilén, Svenska Natodelegationen.  

14:05: Summering och frågor

 

Registrera dig här 


Om du har frågor kring träffen, välkommen att kontakta Tomas Hjort, projektledare, Kista Science City.

Det här eventet är del av Sweden Secure Tech Hub