Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchklubben – Ledarskap för framgångsrika innovationssystem

  • 23 August, 00:00

Utveckling av komplexa produktsystem kräver effektiv innovationsledning och specifika samarbetsförmågor, i synnerhet mellan industri och akademi. I en värld där nya kunskaper, idéer och teknologier är utspridd så har organisationer inte råd att helt förlita sig på intern kunskap. Innovationsledning inom och över organisationers gränser är en viktig faktor för att snabbt skapa och kommersialisera framgångsrika innovationer.

Nicolette Lakemond, professor vid LiU, utvecklar teoretiska perspektiv baserade på praktiska exempel, bland annat utvecklingen inom avionik (flygelektronik) och fallstudier inom telekomindustrin. (Mer om Nicolette)

Program
11.30 Incheckning och mingel
11.45 Lunch och kaffe
12.30 Föredrag
13.00 Avslut

Lunchklubben Linköping arrangeras av Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi och Region Östergötland.