Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hållbarhet kräver nytänk – Lunchklubben East Sweden

  • 24 January, 00:00

För att lösa hållbarhetsutmaningarna måste vi tänka nytt och inte bara fila på det vi har. Miljöinnovationer och hållbart företagande spelar en viktig roll för att lösa dessa utmaningar. Professor Olof Hjelm har i sin forskning intresserat sig för hur olika privata företag och kommunala bolag kan stimuleras i sitt miljödrivna innovationsarbete. Mer än 100 småföretag har fått stöd att utveckla sin verksamhet inom hållbarhetsområdet och nya innovationer har bidragit till lönsamhet, exportmöjligheter och utveckling för samhället.

Olof Hjelm, professor vid Linköpings universitet
(Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / Industriell miljöteknik)

Program
11.30 Incheckning och mingel
11.45 Lunch och kaffe
12.30 Föredrag
13.00 Frågestund för de som har möjlighet att stanna kvar