Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Livslångt lärande – vad säger företagen och individer i Östergötland?

  • 23 September, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetensutveckling och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Att livslångt lärande är viktigt för Sverige och Östergötland råder det ingen tvekan om. Behovet av kompetensutveckling, digitalisering, kompetensbrist, ungas val av utbildning och yrke samt svårigheter att matcha de som står utanför arbetsmarknaden mot de jobb som finns är frågor som behandlas i de flesta rapporter, nätverk och andra sammanhang. Att hitta hållbara lösningar på problemen blir än viktigare.

 

Under våren har Linköping Science Park och Skill påbörjat en förstudie inom ramen för Europeiska Socialfonden (ESF) för att söka svar på ett antal generella och allmängiltiga frågor kring livslångt lärande. Exempel på frågor är företagens och individens syn och kunskap på livslångt lärande, vart anställda och privatpersoner kan hitta ny kunskap och vem som ska finanseria insatserna.

 

En undersökning har genomförts där målgruppen är IT-företag och industriföretag verksamma i Östergötland samt individer boende i Östergötland.

 

Vid detta tillfälle vill vi presentera resultatet av denna undersökning. Vi kommer även att få lyssna till Fredrik von Essen som har mångårig erfarenhet av kompetensförsörjningsfrågor, bland annat inom branschorganisationen IT&Telekomföretagen. Med resultatet och föreläsningen som underlag vill vi sedan arbeta vidare med dessa frågor tillsammans med er för att få in så mycket input som möjligt inför slutrapporten. Robert Wallin från Företagarna kommer att moderera denna workshop, han kommer även att ge sina reflektioner kring dessa frågor.

 

Slutrapporten kommer förhoppningsvis kunna ligga till grund för framtida utlysningar från ESF.

 

Om talaren

Fredrik von Essen brinner för frågor om hur vi organiserar lärande och kompetensutveckling i en digitalt transformerad värld. Utbildning är viktigt, men lärande är bredare än så – det är inte en separat aktivitet vid sidan om verksamheten utan måste vara en integrerad del. Hur lärandemål och verksamhetsmål ska synkas är missionen bakom EssenLearn, den konsultverksamhet Fredrik startade våren 2021.

Fram till december 2020 jobbade Fredrik som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation knuten till både Almega och Svenskt Näringsliv. Bland utmaningar ingick hur IT-utbildningar och IT-yrken ska blir mer attraktiva för kvinnor och ungdomar i allmänhet, hur kompetensutveckling för yrkesverksamma (reskilling/upskilling) ska organiseras samt hur kompetensinvandring ska fungera effektivt.

 

 

Om Skill:

Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner samt Region Östergötland. De har gett oss ett utmanande och samtidigt fantastiskt uppdrag – att vara den mest engagerade partnern för kompetensförsörjning. Vi fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk och matchar talanger med rätt uppdragsgivare samt arbetar aktivt för att utveckla arbetsmarknaden.

Våra ägare tar inte ut någon utdelning utan ger oss istället uppdraget att avsätta en betydande del av vinsten till långsiktig kompetensförsörjning samt till att skapa erfarenhetsutbyte mellan industri- och teknikföretag genom olika nätverk.

 

Om Linköping Science Park:

Linköping Science Park har sedan starten 1984 vuxit sig till en innovationshotspot i världsklass – en ledande internationell miljö för banbrytande innovation och tillväxt. Idag finns här fler än 400 företag och 7000 medarbetare inom områden som fordonssäkerhet, mobilkommunikation, affärssystem, medicinteknik, bildanalys, IPTV, streaming media samt IoT. Linköping Science Park ägs av Linköpings kommun och verkar för att skapa goda förutsättningar för start och utveckling av nya kunskapsintensiva teknikföretag i Linköping. Bolaget utgör en oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser som omfattar näringsliv, akademi, samhälle och medborgare. Att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor har varit och är en central process i företaget. Arbetet handlar dels om att attrahera, utveckla och behålla kompetens men även att verka för att fler etablerar sig på en arbetsmarknad med kunskapsintensiva företag.