Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Ledarskap på distans: Hur påverkas medarbetares hälsa och prestationer?

  • 10 November, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Under den rådande pandemin har många organisationer ställt om till distansarbete. Chefer och medarbetare i organisationer har på kort tid varit tvungna att hitta nya former för samarbete och kommunikation via digitala kanaler. Det finns också flera skäl att tro att distansarbetet kan bli ett vanligt inslag även efter pandemin. I den pågående debatten lyfts många fördelar och nackdelar med distansarbete och det spekuleras kring vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli. Problemet är dock att det saknas systematiskt sammanställd kunskap om vad den tidigare forskningen inom område visar.

 

På uppdrag av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd genomför nu forskarna Daniel Lundqvist och Andreas Wallo en kunskapsöversikt som syftar till att sammanställa och syntetisera tidigare forskning om hur chefer och ledare kan främja medarbetares välbefinnande och möjligheter att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt via digitala och tekniska hjälpmedel. Arbetet med översikten pågår, men under seminariet presenteras preliminära resultat och slutsatser.

 

Daniel Lundqvist och Andreas Wallo är forskare vid Helix Competence Centre vid Linköpings universitet.

 

Länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.

Boka in höstens sista tillfälle: 20/12

 

Om Lunchklubben
Ett mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se