Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarium: Hur skyddar du dina företagshemligheter?

  • 30 October, 00:00

Hur skyddar du dina företagshemligheter?

Sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om företagshemligheter. Den som bryter mot lagen kan göra sig skyldig till brott och kan drabbas av skadeståndsansvar. Men vad innebär detta egentligen för dig som entreprenör och företagare och hur gör du bäst för att skydda dina företagshemligheter?

Den 30 oktober arrangerar Teknikföretagen i samarbete med Mjärdevi Science Park en frukostföreläsning om företagshemligheter.Johan Wijk, jurist på Teknikföretagen, berättar mer om reglerna och du får möjlighet att ställa frågor.

Det är mycket man måste ha koll på för att lyckas som entreprenör och företagare. Teknikföretagen hjälper dig med sådant som du kanske inte ens vet att du borde känna till. Till exempel korrekta anställningsavtal, agentavtal, leverans- och betalningsvillkor och mycket annat. Vi ären av landets största arbetsgivarorganisationer och vi gör det enklare att vara entreprenör och företagare. Så att du kan fokusera på att få ditt företag att växa, frodas och erövra världen. Läs mer här.