Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationslunch: Digital arbetsplats – är det samma sak som ett intranät?

  • 2 May, 00:00
  • Google Meet
Sign up is closed

Den digitala arbetsplatsen är en del i arbetsplatsen som helhet. Tillsammans med en god fysisk arbetsmiljö, kultur, struktur, ledarskap och medarbetarskap ges verksamheten de bästa förutsättningarna för att lyckas med uppdrag och nå verksamhetens mål. Under lunchen kommer ni att få information om kommunens arbete med Digital arbetsplats och en föreläsning om hur intranätet förhåller sig till ”den digitala arbetsplatsen”.

Den digitala arbetsplatsen består av den information och de verktyg som våra medarbetare behöver för att samarbeta och utföra sina arbetsuppgifter. Det är alltså något annat än ett traditionellt intranät som ofta består av nyheter, rutiner, information om organisationen med mera. I den digitala arbetsplatsen ingår dessutom verktyg för e-post, kalender och samarbete, som hos oss är lika med funktionerna i Google Workspace men även tjänsteportal, HR-system, e-tjänster, dokumenthanteringssystem med mera.

Anna Drotz, Therese Neale och Urban Nilsson, Kommunledningsförvaltningen, kommer att berätta om Linköpings kommuns arbete med Digital arbetsplats på vår inspirationslunch måndagen den 2 maj kl. 12:00-12:55. De presenterar kommunens definition och målbild för vår Digitala arbetsplats och hur vägen framåt ser ut

Vi får även en föreläsning av Jesper Bylund, Avega Group och före detta Intranet manager på Region Skåne. Jesper talar om hur intranätet förhåller sig till ”den digitala arbetsplatsen” och vilka effekter det ska uppnå.

Inspirationslunchen körs via Google Meet. Anmäl dig här.