Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Innovationsupphandling som möjliggör

  • 12 December, 00:00

Upphandlingsmyndigheten och MedTech4health bjuder in till seminarium om innovationsupphandling

På detta seminarium presenterar vi begreppet Innovationsupphandling och hur det kan möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet. Du får svar på följande frågor:
– Hur tänker innovativa företag?
– Kan sociala utfallskontrakt vara en del av lösningen på våra samhällsutmaningar?
– Vad kan ni lära av Innovation Skånes arbetsmetoder för att genomföra Innovationsupphandlingar?
– Är ett Beställarnätverk en bra form för att driva på innovativa lösningar?

Bland talarna

Tomas Bokström, RISE, Sociala utfallskontrakt i Norrköping
Maria Gill, Projektledare på SKL – Beställarnätverk för Välfärdsteknik
Björn Lagnevik, innovationsledare på Innovation Skåne
Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten
Fler talare kommer

Praktisk information

Tid: Onsdagen den 12 december 10-15 (kaffe från kl 9.30)
Plats: Musiksalen, Linköping Konsert och Kongress, Linköping
Deltagandet är kostnadsfritt, anmälan krävs. Observera att antalet platser är begränsat och att principen först till kvarn gäller.

Välkomna!