Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Informationsträff om ”Climate Change Megagame

  • 24 January, 00:00

Under april månad kommer ett stort rollspel med syfte att öka förståelsen för omställningen till en hållbar region att genomföras: Climate Change Megagame. I det här spelet kommer ca 100 personer spela olika roller (Bla. politiker, näringsliv, myndigheter och allmänhet) som på olika sätt är med i processen att ställa om Östergötland under åren 2020-2060. Bland annat vill vi tillsammans utforska de dilemman som uppstår när vi skall bli fossilfria till 2050 och hur vi kan säkra både biologisk mångfald och ökad matproduktion samtidigt som klimatet blir allt varmare.

På den här lunchaktiviteten kommer Ola Leifler från Linköpings universitet informerar om möjligheterna att dela på Climate Change Megagame för bolag och människor i Mjärdevi. Vi bjuder på lunch. Själva rollspelet genomförs i april.

Vi söker intresserade som vill bidra med sina kunskaper för att göra spelet så relevant, realistiskt och spelbart som möjligt. Vi söker också personer som vill bidra genom att vid någon eller några kvällar under året vara med som spelare när vi testar upplägget. Arrangören söker också sponsorer för att kunna skapa bra spelkomponenter & företag som kan vilja ställa ut om hur man bidrar till samhällsomställningen i Konsert & Kongress när spelet pågår den 24 april.

Det första målet för projektet är att ordna ett stort spelevent 24 april i Konsert och kongress. Då kommer deltagare från näringsliv, myndigheter och allmänhet/studenter se ifall regionen kan ställa om.

Låter det intressant hör gärna av dig till ola.uhrqvist@liu.se eller ola.leifler@liu.se .

PS. Info från LiU-nytt. https://liu.se/forskning/megagame-om-klimatforandringarna