Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hur kan vi påverka våra kunder att välja ny teknik och hållbara produkter?

  • 8 September, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Den tekniska utvecklingen i samhället i form av IoT, eldrift och AI går snabbt och leder till stora förändringar av välbekanta produkters utseende, funktion och beteenden. Nya hållbara produkter med nya funktioner dyker upp i vår vardag. För många användare är denna snabba förändring en utmaning. Rädslan att ”inte hänga med” kan skapa en negativ attityd mot ny teknik och leda till en känsla av uppgivenhet och ovilja att använda nya produkter.
Universitetslektor Simon Schütte, vid avdelningen för Produktrealisering, berättar om hur vi kan fånga upp och vända användarnas negativa attityder till acceptans eller till ”ha-begär”.

Avdelningen för Produktrealisering (IEI) satsar på ökad samverkan med näringsliv och industri  som har fokus på tillverkning och produktutveckling. Här bedrivs utbildning på både grundläggande och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning med ett starkt fokus på kreativitet och skapande inom design och teknik.  Produktrealisering erbjuder en rad olika sätt att samverka på.