Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hitta och behålla människor i växande företag – att bygga hållbart engagemang i tillväxtbolag

  • 18 March, 00:00

Företagets värderingar påverkar sammanhållningen inom organisationen. Men då krävs det att alla inte bara kommer ihåg värdeorden, utan även förstår vad de betyder och hur värdegrunden kan användas i vardagen. Vad betyder den i kundmötet, i ledarskapet och för teamet?

Värderingsspelet TeamUp

Med det här spelet kan du på ett engagerande sätt översätta värderingarna till praktiska handlingar. Utifrån ett antal generella och företagsspecifika situationer kommer ni att diskutera vad ni tycker är rätt väg och beslut – för er som personer, för teamet och för företaget.

Spelet är ett perfekt verktyg för kick-offen, för att öka teamkänslan och lära känna varandra bättre. Du kan välja att spela det en gång årligen med hela organisationen eller göra det till en löpande aktivitet för utveckla ledningsgruppen, avdelningen eller chefsgrupper. Ett spel passar för upp till fyra spelare och du kan ha ett tiotal spelbord i samma lokal. I lådan finns allt du behöver: spelplan, frågekort, spelpjäser, protokoll och spelregler.

 

Henrik Heslyk är leg. psykolog, inriktning arbete- och organisation, ledningsrådgivare och författare till boken ”Människor till låns”. Sedan 2015 hjälper han växande företag att utveckla och genomföra strategier för engagemangsutveckling. Uppdragen fokuserar på ledningen, samsyn och kompetensutveckling

 

Om Coronaviruset Covid-19

Linköping Science Park arrangerar en stor mängd event och mötet. Tillsammans med partners och i egen regi. Vår mötesplats Creactive är en öppen mötesarena som främjar utveckling, engagemang och möjligheter.

Med anledning av det nu aktuella läget med Coronaviruset covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I samband med våra event och andra besök i Creactive uppmanar vi därför alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär bland annat att alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, bör stanna hemma från jobbet. Om du har symptom vill vi inte att du besöker Creactive eller våra aktiviteter.

Vi strävar efter att filma och livestreama så många av våra event som möjligt för att alla ska kunna ta del av innehållet i våra event.

På Creactive finns instruktioner för handtvätt uppsatt.

Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger. Våra rutiner och policys kan därför förändras över tid.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/