Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Grow Global: Japan & Sydkorea

  • 8 November, 00:00

Japan och Sydkorea är två av Asiens största och mest utvecklade ekonomier, båda med fantastiska möjligheter för svenska exportföretag som instegsmarknader i regionen. På Grow Global-seminariet kommer Petter Sund som verkat 10 år i regionen att berätta mer om vad man som svenskt bolag bör överväga när man etablerar sig på dessa marknader och visa på exempel på hur andra svenska företag har gått till väga för att lyckas.

Frukosten arrangeras av Östvenska Handelskammaren, Business Sweden och Science Park Mjärdevi genom projektet Swedish Scaleups.

Östvenska Handelskammaren, Business Sweden och Science Park Mjärdevi arrangerar under hösten flera träffar på temat Grow Global. Håll utkik i kalendariet på mjardevi.se för aktuella datum