Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Gigekonomin är här för att stanna, men vad innebär det?

  • 7 May, 00:00

Den nya arbetsmarknaden har fått namnet gigekonomi, istället för att vara anställd ”gigar” man dvs jobbar man som konsult i projekt och tillfälliga anställningar. Andelen giggare växer snabbt, både i Europa och USA.

Att ha en möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv är en av de stora drivkrafterna för att lämna den traditionella anställningen. Fler vill äga sin tid och inte jobba jämt. Samtidigt är utvecklande uppdrag och spännande utmaningar viktigt för den typiske gigaren.

Hur rustar sig den traditionella arbetsgivaren för det nya sättet att jobba? Vilka yrken kan man gigga inom? Finns det en trygghet även om man inte är anställd? Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec berättar under vårt lunchseminarium om fördelar med framtidens sätt att jobba men ger också tips på hur vi anpassar oss och hur du som giggare ser till att trygga din situation.

Håkan Mildh Svensson, visionär grundare av Berotec och expert på gigekonomin

Håkan startade Berotec med visionen att det finns ett sätt att balansera specialistkunskap inom teknik, it och ledarskap med fritid och familjeliv. Håkan fick rätt, att vara egenföretagande konsult på Berotec har visat sig vara ett mycket attraktivt sätt att jobba. Både dagens och framtidens drivna ingenjörer söker efter balans i livet och alternativa arbetssätt. Berotecs modell är vad Håkan kallar Gig-economy 2.0, att gigga tillsammans. Samtidigt upplever kunderna att Berotecs konsulter bidrar med djup kompetens och stora effektivitetsförbättringar i projekten.

 

Anmälan, senast den 5 maj