Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

GDPR och nya trender i IT-hotbilden

  • 5 May, 00:00

Välkommen till ett seminarium om den nya GDPR-lagen och trender i IT-hotbilden. Simon Wikberg från Sonicwall presenterar två hyperaktuella ämnen.

GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, som träder i kraft den 25.e maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Förordningen är gigantisk i det avseendet att vartenda företag och organisation som sparar eller hanterar personlig information om anställda och kunder inom EU behöver anpassa sina organisationer, rutiner, processer och system. Med dagens uppkopplade samhälle och digitalseringsracet som pågår i varje bransch så innebär detta att alla berörs och de facto måste agera på GDPR.

Trender i IT-hotbilden

Det är en stor ökning av IT-attacker i Sverige. Många har drabbats av belastningsattacker , IT-attackerna blir fler, riktar sig mot nya måltavlor och tar nya former. Ändå saknar många företag en strategi som skyddar dem från hot, attacker och dataintrång. Att skydda data blir viktigt i vår allt mer digitala värld. Att agera i efterhand när skadan redan är skedd kan bli både kostsamt och i värsta fall få förödande konsekvenser.