Frukostseminarie: Om det gör ont, gör det oftare – Responsive

May 15, 08:00
Date has passed

Citatet ”Om det går ont, gör det oftare” kanske kommer från Kent Beck, en av dem som la grunden till den agila rörelsen, och kanske speciellt den ”tekniska” delen av den. Vi får höra ett exempel på vad som kan hända om man faktiskt följer det tipset, vi pratar om hur man hittar ”saker som gör ont” som man borde göra oftare, och hur man kommer till att faktiskt göra det oftare. Ta med dig dina historier!

Från 07.45 serveras frukostmacka, seminariet startar 08.00

May 15, 08:00
Date has passed