Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarie: Estimering i utveckling – Responsive

  • 6 March, 00:00

Vi gör många olika former av estimering av många olika orsaker. Frustrationen och konflikterna kring estimering handlar mycket om kontext, hur vi tror att våra estimat ska uppfattas och vilka förväntningar vi har på estimatet. Och kanske också på vår egen uppfattning om att det finns estimat som är “rätt” och vår rädsla att missa målet.

Det finns mycket att prata om på temat, så vi varvar gruppdiskussioner med tips från coachen.

Från 07.45 serveras frukostmacka, seminariet startar 08.00