Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Forum: Digitaliseringens möjligheter – Östergötland

  • 12 November, 00:00

IVAs Smart industri, Kickstart Digitalisering och Science Park Mjärdevi erbjuder dig och ditt företag inspiration och konkret vägledning för att ta nästa steg på er digitaliseringsresa. Ta del av erfarenheter från experter och företrädare från både start-ups och stora industriföretag, och möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter kopplade till digitalisering som ni har identifierat i ert företag.

 

Vi fokuserar på vad digitalisering kan göra för växande innovativa företag och för företag med behov av förnyelse. Vi behandlar frågorna:

  • Vilka omvärldsförändringar påverkar oss och våra företag?
  • Vilka nya teknologier kan påverka utvecklingen av våra respektive verksamheter? Hur bedriver vi en aktiv omvärldsbevakning för att ligga steget före?
  • Nya eko-system växer fram; vilka är möjligheterna för ditt företag? Har ni beredskap för att skapa nya samarbeten?
  • Big Science i Sverige, hur får vi företag att dra nytta av befintliga forskningsmiljöer som t ex ESS?
  • Finns rätt kompetens? Vad är viktigt för att säkerställa att industrin har rätt kompetens även imorgon?
  • Vilket ledarskap krävs för att få hela företaget att vända digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Träffarna är särskilt utformade för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning.

Medverkar gör bland andra: Gustaf Gabrielsson, Toyota Material Handling, Thomas Wiktorsson, Siemens, Johan von Mecklenburg, Väderstadverken, Elisabeth Sjöstrand, Ericsson, Elin Hultman, Skill, Linda Robinson, ESS, Jonathan Bandtberg, Skymaker, Peter Ringstad, Ligna Energy Olof Kordina, SweGan och Lena Miranda, Science Park Mjärdevi.

Program

08:00 Registrering och kaffe
08.30 Introduktion till förmiddagen
08.45 Inspiration ”Vår digitaliseringsresa”
Panel: Toyota, Siemens, Väderstad och Ericsson
Rundabordssamtal
09.35 Industrins kompetensförsörjning
Presentation: Skill
09.45 Kaffepaus
10.00 Samverkan och strategiska resurser för industrin
Presentation: ESS
10.10 Startup-pitchar; SweGan, Ligna Energy, Skymaker
10.50 Rundabordssamtal
11.15 Summering och nästa steg
11.30 Avslut

Forumet genomförs av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med Science Park Mjärdevi.

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse.