Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchklubben – Forskning och samverkan till stöd för näringsliv och samhälle

  • 18 October, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Sprunget ur ett samhälleligt behov har Linköpings universitet allt sedan sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur, en mångfald av samarbeten och goda relationer med sin omvärld. Det finns en stark tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av dess forskning och utbildning där vetenskaplig excellens och samhällelig relevans går hand i hand.

Peter Värbrand, Vicerektor för samverkan, och Per-Olof Brehmer, Vicerektor för forskning vid Linköpings universitet berättar om kopplingen mellan LiUs samverkansuppdrag, nyttiggörande och samhällsansvar inte minst i perspektivet hållbar utveckling och Agenda 2030.

Välkommen!

 

Datum höstens kommande tillfällen: 10/11 och 20/12

 

Om Lunchklubben
Ett mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se