Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Fika med ELIN! – forskningsprojektet Ride the Future #3

  • 15 April, 00:00
  • Zoom
Sign up is closed

Under rubriken Fika med ELIN finns det möjlighet att samlas kring Ride the future, våra självkörande fordon. Vid dessa tillfällen får vi lyssna till inspirerande erfarenheter och lärdomar samt insikter och utmaningar gällande verksamhet med autonoma bussar. Varje tillfälle ger också möjlighet till dialog och samtal för att utveckla vidare. Vi är nyfikna på era tankar!

Träffarna sker digitalt via zoom, du som anmäler dig får en länk via mejl innan träffen. Du väljer själv om du deltar i ett eller flera tillfällen. Varje träff startar med en kort föreläsning och därefter finns tid för digitalt mingel.

Ridethefuture är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken. Det är en mobilitetsplattform som har för avsikt att vara en stabil demonstrationsplattform som möjliggör forskning kring vad som händer när denna typ av mobilitetslösning integreras med andra mobilitetslösningar i ett område där det finns ett transportbehov. Just nu är det 2 autonoma elektrifierade bussar som trafikerar en två kilometer lång sträcka mellan Campus Valla och Vallastaden. Under hösten 2021 kommer en ytterligare sträcka om 2 km in i Vallastaden att ingå. Trots Covid 19 har vi förutom operativ drift drivit forskning. Vid tre tillfällen kommer dessa kort att redogöras för.

Tillfälle 1 – 11 mars, kl 14:30-15:00
Anna Anund, Hugo Hardestam och My Weidal
– Insikter och utmaningar när man startar verksamhet med autonoma bussar

Tillfälle 2 – 25 mars, kl 14:30-15:00

Magnus Berglund, Mats Gustavsson och David Eskilsson
Autonoma bussar – Presentation av två projekt:
– Tillgänglighet för synnedsatta
– Mobil miljöövervakning – Sensorer placerade på autonoma fordon

Tillfälle 3 – 15 april, kl 14:30-15:00

Per Bröms, Rego Granlund, Jesper Pålsson och Mikael Asplund      
– Dashboard, Control Tower och Cyber Security