Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digitalt frukostseminarium med 2050 och Cleantech Östergötland

  • 29 May, 00:00
  • Zoom
Sign up is closed

Varmt välkommen på ett digitalt frukostseminarium!

2050 och Cleantech Östergötland bjuder in till ett seminarium som tar upp frågeställningar om varför ett företag/organisation bör räkna på klimatet, nyttan med det och hur man kan göra klimatberäkningar.

Hur startar man klimatprocessen i ett företag? Kan man beräkna en produkts klimatnytta? Vad krävs för att kunna klimatberäkna vår verksamhet? Vad är nyttan med klimatberäkningarna? Det är exempel på områden som berörs i seminariet.

I programmet ingår:
De globala målen och klimatet
Kartlägg din verksamhets klimatpåverkan. En introduktion till klimatredovisning 
enligt Greenhouse Gas Protocol – den internationellt sett mest använda standarden 
för klimatbokslut.
Vilken klimatnytta har er produkt? En presentation av beräkningsmetod för att 
beräkna klimatnyttan av en produkt eller tjänst.
Vad är nyttan med klimatberäkningar ur ett företagsperspektiv?

 

Evenemanget är kostnadsfritt och vi ser fram emot din anmälan senast den 28/5. 


Zoom-länk för deltagande skickas ut i anslutning till seminariet