Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digitala Revolutioner: Artificiell intelligens i sjukvården

  • 14 November, 00:00

Forskning har visat att AI-tekniken är väldigt kraftfull och utvecklingen har gått mycket snabbt under de senaste åren. Förväntningarna är nu stora; kan AI-algoritmer tränas till att t.ex. diagnostisera cancer i komplexa radiologibilder och kan de hjälpa oss att reducera vårdkostnaderna? Vi får besök av förste forskningsingenjör Caroline Bivik Stadler (Ph.D) från AIDA som kommer att berätta mer om hur modern AI kan komma till stor nytta för att effektivisera sjukvården.

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens (AI) för medicinsk bildanalys, med basen i Linköping. Kärnpartners är CMIV vid Linköpings universitet, Sectra, Region Östergötland och Medtech4Health. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att tillsammans skapa AI-innovationer till nytta för patienter inom olika delar av sjukvården, med målsättning att göra den bättre och säkrare.

Vi bjuder på fika så länge lagret räcker!

Digitala revolutioner arrangeras av Datamuseet, Dataföreningen Östra kretsen och Mjärdevi Science Park