Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Den hållbara kunden – VD:s makt och möjligheter

  • 29 October, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Klimatkrisen och vår förmåga att kraftigt minska och växla ut fossila bränslen är vår tids främsta utmaning. För att det ske måste alla delar av samhället bidra. De flesta större bolag och organisationer har idag upprättat strategier och handlingsplanerför hur man arbetar med frågan. Det finns även många nya bolag och entreprenörer som utvecklat lösningar och produkter som om de införs kommer få en kraftig påverkan för minskningen av utsläpp av CO2. Trots detta är det svårt för bolagen att nå ut med sina nya produkter och tjänster. I vår seminarieserie den hållbara kunden tar vi reda på hur olika funktioner och roller hos en kund påverkar möjligheterna att nå ut med dessa viktiga lösningar. Vid förra tillfället lyssnade vi på några Hållbarhetschefer.

Seminariet finns inspelat på följande länk: https://linkopingsciencepark.se/video-vad-hander-med-klimatarbetet-efter-2020/?fbclid=IwAR1Z2giNc-fbBuRCL25_zQlNZBmDekpw3MrQj32nQfkttE_k0TsaM_YWwHU


Seminarium 29 oktober

Vid detta tillfälle kommer vi belysa VD:s roll. Vilken makt och vilka möjligheter har egentligen VD att påverka. Hur ska man som entreprenör med en ny lösning prata med en VD för att nå ut med sina lösningar som möjliggör för kunden att nå sina hållbarhetsmål? Vilka intressekonflikter finns och hur kan man överbrygga dem? Vi har bjudit in några personer med god insikt och stor erfarenhet från att jobba som VD men även i sina roller fått stor insikt i hur andra jobbar.

Markus Ekelund, konsult med fokus på hållbar affärsutveckling, VD 2050 och fd VD på Frontit (DI Gasell tre gånger)

Företagen påverkas allt mer direkt av hållbarhetsagendan. Det påverkar styrelsens strategiska arbete och VD:s dagliga jobb. Trots det fokuserar VD ofta på lönsamhet och ekonomisk tillväxt. Ska man nå en VD krävs en god förståelse för hur en VD prioriterar sin tid. Markus Ekelund delar med sig av sina erfarenheter kring vilka frågor en VD alltid tar sig tid att diskutera och vilka beslut en VD faktiskt kan ta – och på vilka grunder.

Johanna Palmér, styrelse- och ledarskapskonsult Palmer Insights, styrelseproffs (Lundbergs Fastigheter, Göta Kanal, Envima, Bilbyter med flera) f.d VD Östsvenska Handelskammaren, Investerare:

Världen är i snabb förändring och insikten om att vi behöver ändra vårt sätt att leva, landar ned i allt fler. Men inte överallt! VD har en nyckelroll i att tillsammans med styrelsen fatta de rätta besluten för framtiden. Samtidigt är VD:n ofta en upptagen och svårtillgänglig person och har inte heller alltid den makt som utomstående kan tro. Johanna Palmér reflekterar kring hur man kan ”komma åt” ett företags viktigaste styrande skikt och påverka i syfte att nå fram med sin egen produkt eller tjänst.

Datum: 29 oktober

Tid: 8.30 – 9.30

Plats: Digitalt

Seminarieserien är en del av ett projekt som är finansierat av Energimyndigheten där vi hjälper små och medelstora bolag attnå ut med sina lösningar som bidrar till en snabbare omställning mot ett CO2 – fritt samhälle.