Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Brottförebyggande arbete och trygghetsskapande teknologier

  • 24 March, 00:00
  • Linköping

Intresset för brottförebyggande arbete är stort i nätverket kring Testarena Trygghetsskapande Teknologier. Vi bjuder nu in utvalda personer till en dag om Linköpings brottsförebyggande arbete. Här får man lyssna till BRÅ och Readiness som förklarar förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Kommunens säkerhetsenhet kommer presentera ett förslag på struktur för det kommande arbetet och en beskrivning av konkreta aktiviteter som kommunen kommer att göra för att stärka arbetet på kort och lång sikt. Detta är en otroligt viktig dag för att skapa en bred förståelse och samsyn kring dessa ständigt aktuella frågor. Vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika.

OBS. Inbjudan är endast tillgänglig för nätverket kring Trygghetsskapande teknologier.


Linköpings Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier”. Projektet är en del av klustret IoT World.


Preliminär agenda:

  • Introduktion
  • BRÅ:s Generaldirektör presenterar och visar film från justitieministern
  • Kort introduktion till projektet om stöd till kommuner med utsatta områden
  • BRÅ presenterar den nya lagstiftningen och vikten av att arbeta kunskapsbaserat

12.00 LUNCH

  • Säkerhetsenheten presenterar förslag till ny struktur för det brottsförebyggande arbetet
  • Readiness presenterar resultatet av “Community readiness mätningen” och fortsatta strategier
  • BRÅ och Säkerhetsenheten presenterar aktiviteter och åtgärder på kort och lång sikt