Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Artificiell Intelligens – Vad är det och hur påverkar det oss?

  • 3 December, 00:00

Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva, kan de tänka? Kan de på sikt bli en fara för oss? I det här föredraget presenteras aktuella utmaningar, pågående forskning, och vart utvecklingen är på väg.

Lyssna till Fredrik Heintz som är docent och forskare vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings Universitet, där han leder Cognitive Robotics Group. Han är också ordförande i Svenska AI sällskapet.

Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 110 doktorander, medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI och ansvarig för den internationella AI konferensen IJCAI-ECAI 2018 i Stockholm. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI.

Om arrangören
Dataföreningen Östra Kretsen

Dataföreningens målsättning är att alla i vår region ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i så stor utsträckning som möjligt. Privat, i skolan och i yrkeslivet. Det gör vi genom att få relevanta it-aktörer i vår region att dra åt samma håll.