Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Är Sverige sämst i klassen på kundfokus? – workshop [Inställt]

  • 3 April, 00:00

Evenemanget är inställt med hänsyn till den rådande situationen med Corona Covid-19.

”Kundtillfredsställelse” som värdering kommer på plats 43 i Sverige jämfört med plats 1-5 i andra länder*! Är vi verkligen så dåliga? Det är säkert inte så lågt i Linköping och hos er men finns det mycket att vinna på att öka kundfokus även här?

Och vad skulle det innebära för kunderna – och för medarbetarna? Och vad kan vi göra för att öka kundfokus? Kom och ge din syn på frågan! Och lyssna på vad Mats Holmér har för erfarenheter och konkreta tips efter mer än 20 000 timmars möten med chefer och ledare.

Kan en nulägesbild, där alla svarar på en öppen fråga och med sina egna ord, bidra till ökat kundfokus? Frågan kan gälla kundupplevelsen eller medarbetarnas upplevda situation. Columbis digitala intervjuer innebär att alla ge sin subjektiva bild av nuläget. Resultatet presenteras tydligt och visuellt och är lätt att ta vidare till konkret handling.

Mats Holmér är författare av det strukturerade programmet Ledarskapets Dimensioner som baseras på modern motivationsforskning och positiv psykologi. Sara Holmgren är ledartränare & coach och ambassadör för Columbi Knowledge.

*(Svar på frågan om vilka värderingar som beskriver den egna organisationen, Sverigestudien 2019).

Detta event är arrangerat av People insight

 

 

Om Coronaviruset Covid-19

Linköping Science Park arrangerar en stor mängd event och mötet. Tillsammans med partners och i egen regi. Vår mötesplats Creactive är en öppen mötesarena som främjar utveckling, engagemang och möjligheter.

Med anledning av det nu aktuella läget med Coronaviruset covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I samband med våra event och andra besök i Creactive uppmanar vi därför alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär bland annat att alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, bör stanna hemma från jobbet. Om du har symptom vill vi inte att du besöker Creactive eller våra aktiviteter.

Vi strävar efter att filma och livestreama så många av våra event som möjligt för att alla ska kunna ta del av innehållet i våra event.

På Creactive finns instruktioner för handtvätt uppsatt.

Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger. Våra rutiner och policys kan därför förändras över tid.