Många anekdoter, strategiska beslut och slumpmässiga händelser ledde till framgången för Linköping Science Park. Marie Westin, tidigare chef för FoU på Ericsson, och Eva Joelsson, tidigare borgmästare i Linköping, delade generöst med sig av sina berättelser på Science Park Update 2024.

Linköping Science Park firar 40 år under 2024, och många individer har varit involverade i det som en gång var planerna på teknikbyn Mjärdevi – som sedemera kommit att bli Mjärdevi Science Park – och i dag en bärande del av det som är Linköping Science Park. Under mer än ett decennium var Eva Joelsson engagerad i parkens utveckling, som borgmästare för Linköpings kommun och ordförande i Science Park-bolaget. Vi fick en pratstund med Eva kring perioden från mitten av 90-talet och framåt, och hur idén om en växande teknikpark i Linköping blev till verklighet.

– För mig är Linköping en fantastisk fin kombination av Kultur, Historia och Hightech. Jag kom hit 1964 rakt in i det som var teknik-Linköping. Jag började på Saab, som redan 1954 hade fått uppgiften av staten att bygga en ny dator efter Besk och där stod den i Sara-källaren. Själv ägnade jag mig åt att exportera Saab-bilar medan min man gjorde databeräkningar på flygprov och samtidigt läste in civilingenjörsexamen på morgnar och kvällar på Saab. Datakurserna på Rimforsa var många.

Så småningom blev det Datasaab för Eva, som började på informationsavdelningen, och senare specialiserade sig på teknikinformation.

– Man kan säga att jag levde datalivet, skrattar Eva. Alla våra vänner jobbade med data, satt i styrelser, startade företag. Min man startade JoelData som senare såldes till IndustriMatematik. De blev årets IT-företag. Företaget lever vidare i Linköping.

Själv började Eva på Datasaab samma dag som Sparbankerna köpte de första terminalerna.

– Jag följde med hela vägen Ericsson, ICL, ICL ProSystems i huset strax intill här. 1984 när Palme var här och skruvade upp skylten tog jag tjänstledigt i två år och följde min man till Kalifornien där han skulle jobba för Ericsson. Så småningom var vi en hel Ericsson-familj där även våra båda barn jobbade fick jobb – dottern som var trainee ett år och sonen som fick sitt första jobb efter civilingenjörexamen i SaudiArabien. Båda är fortfarande i datavärlden.

För Eva tog karriären en vändning, då hennes politiska engagemang tog henne hela vägen till Stadshuset. Under 12 år var hon engagerad inom Socialdemokraterna i Linköping.

1994 tog jag tjänstledigt från ICL ProSystems som låg strax intill Mjärdevi, för att kliva in i rollen som Borgmästare i Linköping. Jag blir kvar i 12 år i Stadshuset. En inspirerande och rolig tid. Mitt ansvar var att vara kommunfullmäktiges ordförande och dessutom ansvara för näringslivsfrågor, internationella frågor, marknadsföring och IT-frågor.

Även kontakter med universitetet låg under Evas ansvar.

– Vi hade bland annat ett studentråd, där jag minns en ung Lena Miranda, skrattar Eva. Det var en konstruktion som dåvarande kommunstyrelseordföranden Lars-Erik Johnsson skapat, och vi hanterade det bra tillsammans. Vi delade på ansvaret och gav varandra dragkraft.

I rollen som Borgmästare tar Eva över ordförandeskapet i Mjärdevi från Lars-Erik, som stannar kvar som ledamot. Vice ordförande är Sven Lindgren (mångårig kommunstyrelseordförande i Linköping och tidigare ordförande i Mjärdevi).

– Jag får spela till mig ordförandeskapet genom att göra mål på Fredrik Jensen målvakt i LHC, minns Eva. Numera är han klubbdirektör i Vita Hästen. Det var bra träning inför att jag senare skulle inviga Cloetta Center – dessutom flera gånger. Vid ett tillfälle fick jag släppa ned första pucken i första ishockeymatchen.

– Sten-Gunnar Johansson och jag inleder en fantastisk samarbetsperiod. Vi krattar manegen för varandra. Vi förbereder viktiga framgångssteg i Mjärdevi för beslut i Stadshuset. Sten-Gunnar är behjälplig i att bygga upp en starkare och bättre näringslivsorganisation i Linköping liksom en näringslivskommitté under kommunstyrelsen, där jag blir ordförande.

Ett av de viktigaste projekten som Eva leder tillsammans med Företagarna och Handelskammaren handlar om hur Linköping ska bli en bättre plats att driva företag i.

– Det har många delprojekt men ett av de tre stora är Linköping måste bli bättre känt. Marknadsbolaget föds med representanter från näringslivet. Saab är en stor deltagare, och utöver att de investerar pengar i satsningen bidrar de också med en VD – Lars Jagerfelt. Själv blir jag ordförande.

Lasse Karlsson gör ett stort arbete som ordförande i den grupp som föder devisen Linköping där idéer blir verklighet.

Tillsammans står grupperingen bakom satsningen på datamuseet ITceum som placeras i Mjärdevi Center, och bidrar också till att säkerställa finansieringen. Idag har det fått sitt hem på Östergötlands museum.

På Mjärdevi tar ett viktigt arbete sin början i att arbeta med strategier för utveckling av parken, men också för att jobba med medicinteknik och Life Science.

– Vi deltar också i de svenska och internationella nätverken. Vi var eniga i såväl styrelse som kommunledning att vi ville visa att vi hade höga ambitioner med vår guldklimp Mjärdevi Science Park.

Eva ser tillbaka på utvecklingen med stolthet, och summerar sin insats som att vara en samlande kraft för alla näringslivsåtgärderna samt att stötta VD. Hon ser tillbaka på år av intensiv utveckling – området har utvecklats med byggnationer, gator, grönområden, nätverk samt inkubatorn, som senare togs över av universitetet.

– Det har rått samverkan med universitetet och med finansiärer. Vi har tagit emot besökare från kungahuset, regeringen och många internationella delegationer. Jag har fått representera Linköping nationellt och internationellt. Däremellan gjorde jag gärna invigningar i så många företag som gick. Mina två världar möttes.

– Och samarbetet med Sven Lindgren var fruktsamt. Liksom med Lars-Erik Johnsson, som var med och stöttade och samordnade viktiga infrastrukturfrågor. Mjärdevi Centrum som byggdes mitt i IT-krisen var det verkliga tecknet på vårt samförstånd. Vi brann nog allihop för Linköpings utveckling.

Historien från Mjärdevis första 30 år har summerats i nyligen utgiven bok, skriven av Karin Christoffersson, Klara Språket. Boken ger en tillbakablick över historien med många spännande nedslag och anekdoter.

Den är svår att sammanfatta, säger Eva. Du får läsa mitt Men det är självklart hur ideer har blivit verklighet, att de flesta namnen i boken blev mina vänner och – att jag fått vara en del av många intressanta samtal. Berättelsen om Tillväxtpriset, som var ett bevis på att vi lyckats med vårt tripple helix-samarbete. Historien och Intentia och IFS har betytt mycket. Kapitlet om Innovativ Vision som påminner om viktig forskning som fått stor betydelse. Det finns många fina historier som summerar utvecklingen kring Mjärdevi och numera Linköping Science Park.