Under East Sweden Innovation Week hade IoT World nöjet att arrangera Afternoon Io(Tea), där vi erbjöd en fördjupad inblick i IoT och etik, samt 5G och privata nätverk.

Professor Martin Holmberg från Linköpings universitet guidade oss genom de etiska aspekterna av uppkopplade system. Frågor om vem som bör ha tillgång till olika sensorer och konsekvenserna av att endast vissa grupper har den tillgången diskuterades ingående. Dessutom poängterades behovet av medvetenhet kring att lagstiftningen ofta har svårt att hålla jämna steg med den snabba teknologiska utvecklingen.

Tomas Westlund från RISE fokuserade på den tekniska sidan av IoT och underströk att det inte bara handlar om tekniken i sig, utan också om hur den används när det gäller etik. Etiska överväganden är avgörande vid implementeringen av IoT för att förstå konsekvenserna och hur olika samhällsgrupper påverkas. Man kan som yrkesverksam fundera utifrån hur en produkt kan utofrmas så den utmanar befintliga maktstrukturer i samhället. 

Vi fick också lyssna på Peter Dahlberg och Göran Berglund från Tre Sverige som delade med sig av trender inom 5G och privata nätverk. De konstaterade att nästan alla idag har ett abonnemang och en telefon eller mobil, och detta förväntas hålla sig på en relativt stabil nivå utan att öka särskilt mycket i framtiden. Däremot förväntas IoT i hemmen och enheter med lång räckvidd utanför hemmet, även kallade cellulära IoT-kopplingar, öka kraftigt.

Cellulära IoT-uppkopplingar ökar i popularitet och medan 2G och 3G är på väg att avvecklas, växer cellulära IoT-teknologier som LTE-M och NB-IoT snabbt. Fördelarna med cellulär IoT inkluderar pålitlighet, hög flexibilitet och bra täckning. Å andra sidan diskuterades de komplexiteter som kan uppstå vid uppbyggnaden av systemet och lanseringen av produkter på marknaden.

Mellan dessa inspirerande presentationer fick deltagarna njuta av go’fika från natural.kaffebar, där kaffe och olika sorters kakor skapade en trevlig atmosfär för mingel och diskussioner.

 

Ta del av inspelningen här!