Ericsson, Linköping

Den nya generationens mobila telekomlösningar kommer att innebära ett paradigmskifte i telekomvärlden! De nya kraven kommer utmana en embeddedvärld att gå från inbyggda systemlösningar till molnbaserade lösningar.

Detta kommer att ställa stora krav på de nya utvecklingsenheterna att ha en start-up mentalitet och att ställa om och utnyttja nya tillväxtteknologier som tex Cloud Native, AI och ML. Därför bygger Ericsson upp två helt nya verksamheter i Linköping – Cloud RAN (Radio Access Network) och Security.

– Det här är det bästa som hänt Linköpings-siten på länge – kanske någonsin, säger Anders Lindström, Site Manager för Ericsson. Vi står inför ett paradigmskifte som kommer att få konsekvenser på framtidens produkt- och tjänsteutveckling, samarbeten inom ekosystem,  och inte minst förändrade arbetssätt med nya kompetenser som grund.

Linköpingssiten har en historia av tung teknisk utveckling. I slutet av 80-talet inleddes en resa med GSM-utveckling, och världens första GSM-samtal kopplades upp från Mjärdevi i början av 90-talet. Under åren som följde tog 3G-utvecklingen vid för att därefter ta oss vidare till 4G och på senare år 5G. Ericsson Linköping har under snart fyra decennier varit del av den globala utvecklingen inom mobil kommunikation. Och nu står de inför sin kanske mest genomgripande förändringsresa någonsin, när Linköping ska driva en del i Ericssons storsatsning på Cloud teknologi i mobilnät globalt.

Satsningen får en rivstart i och med att Linköpingsprofilen Patrik Holm, tidigare HiQ, kliver in och tar en aktiv roll på Ericsson Linköping som Head of Cloud Transformation.

– Det ska bli så spännande att få etablera denna satsning. Vi har en bra kompetensbas i Linköping, och vi har bra bolag som tidigt drivit molnsatsningar såsom Sectra, Nira Dynamics och Netadmin med fler. Axis Communications etablering i Linköping har också skett med siktet inställt mot Cloud. Nu startar vi upp ett nätverk med dessa parter för att öka ambitionsnivån kring Cloud i hela Linköping. Vi inser att vi måste spänna bågen rejält för att fortsatt vara världsledande på framtidens telekomsystem med krav på ökad inbyggd smarthet och virtualisering.

Patrik Holm, Ericsson

Patrik Holm, Ericsson

Ericsson behöver förutom erfarna ingenjörer helt enkelt få de senaste influenserna, idéerna och teknikerna direkt från industrin och universitetsvärlden. Som en start på detta ligger satsningen på ett lokalt molnnätverk i Linköping. Med denna satsningen öppnas nya möjligheter att initiera fler samarbeten mellan företag i regionen.

– Vi kommer att kunna driva på förändringstakten på Ericsson och i näringslivet, vilket kommer att stärka konkurrenskraften i Linköping och sätta regionen på världskartan, avslutar Anders Lindström.