Projektdeltagare: Linköpings kommun, RISE

Linköpings kommun har tillsammans med det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband och Rise initierat ett samverkansprojekt med syfte att stödja Linköpings seniora invånare till ett hälsosamt och självständigt liv. Detta genom ökade förutsättningar att bo kvar hemma i det egna boendet. Läs mer här!