Den 19 oktober bjöd Cyberly och IoT World tillsammans med Actia in till en heldagskurs med Svensk Elektronik. I en nästintill fullsatt lokal hos Actia fick vi ta del av Smartare elektronik-handboken och Handbok för cybersäkra IoT-produkter. 

Kursen ägde rum i Actias där vi inledningsvis fick lyssna på en kort introduktion av Christian Sahlén, VD på Actia Nordic och Beatrice Magnusson, Community Manager som presenterade IoT World och Cyberly.

Utbildningen arrangerades med anledning av att ju mer uppkopplade produkter och system vi har ute i samhället, desto mer ökar sårbarheten för att bli cyberattackerad som individ och bolag. Vikten av att tänka rätt och cybersäkert från början vid framtagning av IoT-produkter är därför viktig och något som IoT World och Cyberly tillsammans vill lyfta och erbjuda våra nätverk. Kursen riktade sig till de som ofta kommer i kontakt med elektronik, embedded och IoT.

Maria Månsson.

Maria Månsson, Mats Andersson från Svensk Elektronik inledde dagen med en introduktion och djupare information om Elektronik handboken där bland annat produktregelverken med CE-märkning av produkter presenterades.

Under andra halvan av dagen hade vi John Lindström som presenterade cybersäkerhetshandboken. John tog upp vikten av att tänka cybersäkert från produktutvecklingens start, annars är det möjligt att det blir kostsamt. Han pratade också om viktiga regelverk som är på gång inom cybersäkra produkter. 

Under pauserna, inklusive lunchen frodades givande samtal mellan IoT World- och Cyberly medlemmar och vi ser fram emot att fortsatt skapa liknande evenemang där vi arbetar över gränserna mellan communities.

Är du intresserad av att lära dig mer om cybersäkra IoT-produkter? Tveka inte att kontakta oss!