Med kriminologisk forskning som grund har Henrik Andershed och hans kollegor byggt verksamheten Embrace Safety, ett företag som hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag och andra organisationer att förebygga brott och främja trygghet. Sedan starten 2016 har företaget växt till sex medarbetare och man har nu avtal med 45 kommuner. Göteborgs stad är den senaste i raden.

– Vi firar varje ny kund, säger Henrik. Men att Sveriges näst största stad väljer oss som långsiktig partner efter att ha analyserat oss utan och innan i 1,5 år är förstås en extra fjäder i hatten.

Embrace Safety erbjuder ett systemstöd – EMBRACE – men också löpande kunskapsstöd till sina kunder. Systemstödet gör det enklare att skapa en helhetsbild så att kommunerna får en rättvisande bild av brottsligheten. Med stöd av EMBRACE blir nästa steg att prioritera var och hur man bör sätta in konkreta åtgärder så att resurserna används optimalt. Det kan exempelvis handla om ökad belysning, patrullering på vissa platser eller sociala insatser på en skola eller i ett bostadsområde.

– Vi erbjuder alltid kunskapsstödet tillsammans med systemstödet, berättar Henrik. Utöver stöd vid analyser och åtgärdsprogram, stöttar vi kommunerna i deras övergripande arbete. En viktig pusselbit för att få till en långsiktig minskning av brottsligheten, är exempelvis att kommunerna skapar samarbeten med flera aktörer så som polis, bostadsbolag men också aktörer inom näringslivet. 

Företaget vill fortsätta växa. 

– Inom några år ser vi gärna att antalet kommuner som använder EMBRACE ska ha passerat 100. Men Henrik menar att den främsta drivkraften ändå finns någon annanstans.
– Framför allt drivs vi av att kunna göra världen bättre. Om vi kan hjälpa kommunerna till ett bättre brottsförebyggande arbete, kommer det att resultera i minskad brottslighet, tryggare innevånare och färre skjutningar.  Det genomsyrar allt vi gör.

Embrace Safety har sin bakgrund i Örebro universitet och i Henrik Andersheds forskning där (han är professor i kriminologi och psykologi) och kom tidigt i kontakt med Inkubera.

– Stöttningen både från Holdingbolaget på Örebro universitet och från Inkubera har varit fantastisk. Embrace Safety hade inte kommit till om inte Holding och innovationsstrukturen på Örebro universitet hade funnits. Både de och Inkubera har varit ett viktigt stöd längs vägen, menar han.

Genom Swedish Scaleups väntar nu ett ISO-arbete och certifiering.
– Swedish Scaleups är ett naturligt steg för oss. Vi har inom ramen för det programmet genomfört en social hållbarhetsanalys och fått en genomlysning av affärsidé och verksamhet. Nu sätter vi också i gång med ett ISO-arbetet. Det blir ett ökande krav från flera av våra kunder och underlättar vår fortsatta tillväxt, säger Henrik.

Foto: Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.