De världsomspännande nätverkens möjligheter är oändliga, men med accelererad utveckling ökar också sårbarheten.

Fredrik Landberg har lång erfarenhet från informationssäkerhet och systemteknik från Försvarsmakten och konsultbolaget Sylog. Med sin spetskompetens inom cybersäkerhet stärker han klustret Cyberlys förmåga att stödja utvecklingen av framtidens digitala tjänster.

Fredrik Landberg är datornörd sedan barnsben, och med det var karriärplanen given. Ett tongivande sidospår för arbetslivet började med värnplikt och mynnade ut i 14 år som officer i Försvarsmakten. Det innebar både en specialisering inom cybersäkerhet och en civilingenjörsexamen vid Linköpings universitet.

– Efter studierna stannade jag i Linköping för att arbeta med ledningssystem på helikopterflottiljen. Arbetsuppgifterna blev tilltagande generella och lutade mer åt projektledning, som förvisso är roligt, men jag längtade tillbaka till tekniken. Därför valde jag att bli konsult inom de områden som inledde min bana.

Som konsult kom Fredrik i kontakt med Sylog, specialister inom teknik och IT och med ett mångårigt samarbete med Försvarsmakten. I och med förfrågan om att starta upp en filial i Linköping, gick han in som medgrundare och VD för Sylog Öst. Fredrik är starkt engagerad i cybersäkerhetsfrågor, en drivkraft han delar med flera av Sylogs konsulter. Medverkan i klustret Cyberly var därför en självklarhet.

– Genom Cyberly arbetar vi för att koppla ihop olika organisationer. Riktade träffar resulterar i kontakt med nya bolag med utmaningar som vi förut inte kände till, och skapar ett verkligt utbyte mellan olika områden. Samarbete mellan Linköping Science Parks olika kluster gör också marknaden större. Det finns ingen konkurrenssituation, alla tjänar på samverkan över verksamhetsgränserna.

Förutom att skapa möjlighet till samverkan, ser han kunskapsdelning som en av nätverkets främsta uppgifter.

– Den befintliga kompetenspoolen inom cybersäkerhet är inte större, även om området har fått större plats på samhällsagendan. Alla uppkopplade industriprodukter omfattas idag av säkerhetsfrågorna, liksom civil säkerhet som faller på kommunernas ansvar. För att följa den hastiga teknikutvecklingen, måste vi möta upp med utökad kompetens kring systemens säkerhet. Vi måste helt enkelt våga släppa på protektionismen kring de få människor som sitter på kunskapen idag, och se till att den når ut i en bredare skala.

Genom sitt nätverk sår Linköping Science Park frön av samverkan som sprider sig över kommun, region och landskap. För att skapa rätt förutsättningar för kompetenstillgången i Östergötland har kommun och akademi såväl som näringslivet flera viktiga roller att spela.

– Myndigheter och statliga verk i regionen är bra plantskolor för nya resurser, särskilt eftersom de erbjuder möjligheten att växa sig stark utan ett överhängande vinstkrav. Även företagarna i Linköping behöver nära de mjuka värdena; att se vinsten i att personal som mår bra också presterar bättre. På så sätt lockar vi fler till regionen och säkrar kompetens, vilket ger oss spelrum att hantera säkerhetsfrågorna ännu bättre.