Det svenska kungaparet avlade statsbesök i Estland 2–4 maj 2023 på inbjudan av president Alar Karis. Regeringen representerades av utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Drygt 25 svenska företag deltog i näringslivsdelegationen, däribland Sectra Communications med VD Magnus Skogberg. Därmed var vårt kluster Cyberly på plats.

Syftet med statsbesöket var att fördjupa den goda relationen mellan Estland och Sverige och bland annat att bidra till ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar samt ett närmare samarbete mellan svenskt och estniskt näringsliv med fokus på digitalisering. Grön omställning, utbildning och forskning var andra huvudteman för besöket.

Det var ett givande besök med intressanta föredrag, samtal och studiebesök i ett av våra grannländer som kommit långt inom digitalisering, säger Magnus Skogberg, Sectra. Vi hade bland annat möjligheten att besöka NATO Cyber Range 14 i Tallin som är en avancerad anläggning för forskning, utbildning och övning inom cybersäkerhet, syftande till ökad resiliens i dagens IT-miljöer och kritiska infrastruktur, fortsätter Skogberg.

Ytterligare kontakter har därmed knutits till Estland och inom Cyberly kommer vi att följa upp och undersöka möjligheter till samverkan.

Magnus Skogberg